Posts tagged ‘occupational therapy’

Liikuntaa ms-tautiin ja kuntoutuksen parannettava osallistumista

Terveystieteiden maisteri ja fysioterapeutti Anders Rombergin, joka tietääkseni vaikuttaa Maskun kuntoutuskeskuksessa, väitöskirja liikunnan vaikutuksesta ms-tautiin valmistui ja osoitti säännöllisen ja suunnitelmallisen harjoittelun edistävän toimintakykyä lievässä ja keskivaikeassa taudissa/taudin vaiheessa. Tiivistelmästä käy ilmi, että osallistujat saivat sekä voima- että kestävyysharjoitteluohjausta, mutta painotus oli nimenomaan voimaharjoittelussa.

Ms-tautia sairastavat ovat yksi somaattista toimintaterapiaa työllistävistä suurista asiakasryhmistä ja väitöksen perusteella varsinkin varhaisemman vaiheen ms-asiakkaita tulee informoida, kannustaa ja ohjata liikuntaharjoitteluun.

Toinen kiinnostava tuore tutkimus osoittaa, että ikääntyneet aivohalvauksen saaneet (tässä 65-85v.) hyötyvät avomuotoisesta tehostetun kädenkäytön harjoittelusta samoin kuin laitosmuotoisesta kävelyharjoittelusta. Kiinnostavaa on, että vaikka yleinen toimintakyky, kävelykyky ja yläraajan toimintakyky paranivat, vaikutukset elämänlaatuun, mielialaan ja elämänhallintaan jäivät vähäisiksi.

Tästä luennoin kaksi viikkoa takaperin toimintaterapian kansallisilla koulutuspäivillä: Jotta vaikutus osallistumiseen ja elämänhallintaan olisi merkittävämpi, kädenkäytön harjoittelu ja siihen valmentaminen tulee toteuttaa asiakkaalle mielekkään toiminnan/toimintojen osana asiakkaan yksilöllinen elämäntilanne ja ympäristön vaatimukset huomioiden. Intervention tuloksellisuutta tulee arvioida senso-motoristen taitojen ja valmiuksien lisäksi osallistumisen tasolla (=participation outcome). 

Advertisement

October 10, 2013 at 20:16 Leave a comment

#Guruhaaste: toimintaterapia

Kahvakuulavalmentaja ja Hyvä tyyppi ™ Marko Suomi haastoi blogissaan kenet tahansa oman alansa asiantuntijan selittämään jonkun omaan alaansa liittyvän seikan tai käsitteen lyhyesti. Myöhästyin hieman, mutta aion silti osallistua (täällä haasteen saldo)! Idea on loistava ja perustuu Markon ajatukselle siitä, että osaaminen on tarkoitettu jaettavaksi. Olen samaa mieltä; kuten eräs sanoi eilisellä brunssilla, tieto haluaa olla vapaa.

Valitsin aiheeksi ammattialani sellaisenaan, sillä suhteellisen nuori tieteenalamme ei ole Suomessa vielä lainkaan läpitunnettu.

———

TOIMINTATERAPIA on (lääkinnällistä) kuntoutusta, jossa toimintaterapeutti edistää asiakkaalle merkityksellistä, tarkoituksenmukaista ja mielekästä toimintaa. Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan osallistuminen omaan elämäänsä.

Toimintaterapia voi olla mm.

  • asunnonmuutostöiden suunnittelua, jotta pyörätuolin käyttäjäksi siirtynyt asiakas pystyy toimimaan keittiössä itsenäisesti ja turvallisesti (esim. työtasojen korkeus, katkaisijoihin ja säilytystiloihin ylettyminen)
  • lähikaupassa käynnin harjoittelua aivohalvauksen jälkeen (esimkuinka kantaa ostoskoria ja maksaa ostokset, kun toinen käsi on halvaantunut) tai kun asiakas on menettänyt rohkeutensa toimia esim. psyykkisen sairastumisen seurauksena
  • palvelutarpeen arviointia, kun ms-tautia sairastava asiakas ei enää suoriudu itsenäisesti kotitöistä tai uimahallissa toimimisesta

Toimintaterapeutti mahdollistaa niitä tavallisia ja tuttuja asioita, joita ihmiset tekevät joka päivä. Toimintaterapian ytimessä on käsitys siitä, että toiminta on ihmiselle välttämätöntä ja että jokainen on oman elämänsä asiantuntija.

December 30, 2012 at 16:43 3 comments


Interact

You're welcome to comment on the posts both in English or Finnish. Whatever to keep the ideas flowing!

Categories


%d bloggers like this: