Posts tagged ‘toimintaterapia’

Ilmainen toimintaterapiakonffa Birminghamissa marraskuussa

Varmuuden vuoksi postaan tästä, jos joku ei ole tietoinen, itsekin kuulin tästä sattumalta kesällä Glasgown konffassa: marraskuussa 26.-27. tänä vuonna siis ilmainen toimintaterapian konferenssi Birminghamissa Englannissa. 

Occupational Therapy 2013 – The OT Show.

September 29, 2013 at 09:16 Leave a comment

Goodbye, itsestä huolehtiminen, työ ja vapaa-aika?

Suomalaisessa (samoin kuin kansainvälisessä) toimintaterapissa toimintojen luokittelu itsestä huolehtimiseen, työhön ja vapaa-aikaan on tuttu perusjako, joka ohjaa usein esimerkiksi arviointia. Ruotsalainen toimintaterapeutti ja terveystieteiden tutkija, Hans Jonsson, on tutkinut toimintojen merkitystä ensin työelämässä olleiden ja sitten eläkkeelle jääneiden ihmisten narratiiveista ja kehitellyt uudenlaista tapaa luokitella toimintaa.

Luin äsken Jonssonin vuonna 2008 julkaiseman artikkelin A New Direction in the Conceptualization and Categorization of Occupation ja olin koko lailla myyty. Jonsson kollegoineen tarkastelee toimintoja sen kautta, mikä niiden merkitys on yksilölle. Nimettyään seitsemän eri toiminnon luokkaa he jakoivat edelleen nämä seitsemän kahteen ryhmään sen mukaan, ovatko ne hyvinvoinnin kannalta tärkeitä vai vähemmän tärkeitä. Kuten arvata saattaa, taustalla häärii myös tuttu flow-teoria, jonka kehittäjältä Csikszentmihalyiltä artikkeliin poimittu lainaus kertoo tärkeimmän:

One way to reconcile this split is to realize that work is not necessarily more important than play and play is not necessarily more enjoyable than work. What is both important and enjoyable is that a person acts with the fullness of his abilities in a setting where the challenges stimulate the growth of new abilities. Whether this setting is work or play, productive or recreational, does not matter.

En spoilaa enempää, sillä Jonsson tulee itse kertomaan tutkimuksestaan ja näkemyksistään viikon päästä Toimintaterapeuttiliiton koulutuspäiville. Nähdään siellä!

Advertisement

September 15, 2013 at 17:06 Leave a comment

#Guruhaaste: toimintaterapia

Kahvakuulavalmentaja ja Hyvä tyyppi ™ Marko Suomi haastoi blogissaan kenet tahansa oman alansa asiantuntijan selittämään jonkun omaan alaansa liittyvän seikan tai käsitteen lyhyesti. Myöhästyin hieman, mutta aion silti osallistua (täällä haasteen saldo)! Idea on loistava ja perustuu Markon ajatukselle siitä, että osaaminen on tarkoitettu jaettavaksi. Olen samaa mieltä; kuten eräs sanoi eilisellä brunssilla, tieto haluaa olla vapaa.

Valitsin aiheeksi ammattialani sellaisenaan, sillä suhteellisen nuori tieteenalamme ei ole Suomessa vielä lainkaan läpitunnettu.

———

TOIMINTATERAPIA on (lääkinnällistä) kuntoutusta, jossa toimintaterapeutti edistää asiakkaalle merkityksellistä, tarkoituksenmukaista ja mielekästä toimintaa. Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan osallistuminen omaan elämäänsä.

Toimintaterapia voi olla mm.

  • asunnonmuutostöiden suunnittelua, jotta pyörätuolin käyttäjäksi siirtynyt asiakas pystyy toimimaan keittiössä itsenäisesti ja turvallisesti (esim. työtasojen korkeus, katkaisijoihin ja säilytystiloihin ylettyminen)
  • lähikaupassa käynnin harjoittelua aivohalvauksen jälkeen (esimkuinka kantaa ostoskoria ja maksaa ostokset, kun toinen käsi on halvaantunut) tai kun asiakas on menettänyt rohkeutensa toimia esim. psyykkisen sairastumisen seurauksena
  • palvelutarpeen arviointia, kun ms-tautia sairastava asiakas ei enää suoriudu itsenäisesti kotitöistä tai uimahallissa toimimisesta

Toimintaterapeutti mahdollistaa niitä tavallisia ja tuttuja asioita, joita ihmiset tekevät joka päivä. Toimintaterapian ytimessä on käsitys siitä, että toiminta on ihmiselle välttämätöntä ja että jokainen on oman elämänsä asiantuntija.

December 30, 2012 at 16:43 3 comments


Interact

You're welcome to comment on the posts both in English or Finnish. Whatever to keep the ideas flowing!

Categories


%d bloggers like this: