Ehdotus: social audit (testi)

March 10, 2014 at 19:21 2 comments

Terveydenhuollossa on käytössä AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test), joka on kymmenen kysymyksen testi alkoholinkäytön riskeistä. Testin voi tehdä vaikka itselleen, ja terveydenhuollossa se tehdään asiakkaille matalalla kynnyksellä jos asiakkaalla on mahdollisesti hyvinvointia haittaavaa alkoholinkäyttöä. Kyse on seulontatestistä, joka ohjaa tarkempaan kokonaistilanteen arviointiin ja siten mahdolliseen interventioon.

Skandinaviassa ja Suomessa on maailman eniten yhden hengen talouksia. Vuonna 2010 kaikista Suomen asuntotalouksista n. 41% oli yksin asuvien talouksia (http://www.phpoint.fi/ulrikaj/mms/pops/single.htm). Muuttoliike maalta kaupunkiin on hajauttanut ihmisten luontaiset tukiverkostot ja yhä useampi ikäihminen on yksinäinen. Yksinäisyyttä on myös muissa väestöryhmissä, usein juuri niissä, joissa pienetkin väliintulot voivat tehokkaasti ehkäistä ongelmien kumuloitumista.

Kuten lukuisat tutkimukset todistavat, sosiaalinen verkosto ja suhteet muihin ihmisiin ovat ihmisen hyvinvoinnin edellytys. Hyvän sosiaalisen verkoston on sanottu olevan yhtä merkittävä tekijä esimerkiksi aivohalvausriskissä kuin tupakanpolton, joista ensiksi mainittu laskee riskiä ja jälkimmäinen lisää. Yksinäisyyden ja siitä aiheutuvan masennuksen aiheuttamat terveysriskit ja kustannukset ovat suuret puhumattakaan niiden vaikutuksista elämänlaatuun.

Kunnallisen terveydenhuollon on systemaattisesti seulottava käyttäjistään ne, jotka voivat hyötyä tilanteen tarkastelusta ja sosiaalisia suhteita mahdollistavista ratkaisuista.

Ehdotan, että terveydenhuoltoon kehitetään ns. Social AUDIT, testi sen arviointiin, onko asiakas riskissä pudota sosiaalisten turvaverkostojen ulkopuolelle tai uhkaako sosiaalisten suhteiden vähäisyys hänen terveyttään. Testiä voidaan pilotoida terveysasemilla, joilla saa päivittäin huolellisen läpileikkauksen kaupunkilaisten elämään ja sen ongelmiin. Myös kouluterveydenhuolto voisi olla avainkohta.

Esimerkiksi jotenkin näin:

LOSNEW (Lack of Social Network Endangering Well-being)

– kuinka usein koet yksinäisyyttä?
– onko sinulla joku läheinen henkilö, jolle voit kertoa iloistasi ja suruistasi?
– pidätkö yhteyttä perheeseesi tai sukulaisiisi?
– tapaatko toisia ihmisiä päivittäin?
– puhutko jonkun kanssa omista asioistasi joka viikko?
– oletko toivonut toistuvasti että sinulla olisi läheinen ystävä?
– onko joku kiinnostunut siitä, mitä sinulle kuuluu?
– jos haluat mennä kävelemään/elokuviin/jääkiekko-otteluun, saatko mukaan seuraa?
– käytätkö sosiaalista mediaa tai muuten internettiä yhteydenpitoon?
– oletko tyytyväinen siihen, kuinka usein saat jutella jonkun kanssa tai tehdä asioita yhdessä?
– kaipaatko toisen ihmisen apua tai tukea arkielämään?

Jos testin tuloksena henkilö mahdollisesti hyötyisi sosiaalisen verkoston vahvistamisesta, tilannetta voidaan arvioida tarkemmin ja asiakas voidaan ohjata tarvittaessa erilaisten kolmannen sektorin palveluiden pariin tai terveydenhuollon ammattihenkilö voi auttaa ihmistä pohtimaan, kuinka tämä voisi itse toimia sosiaalisten suhteidensa hyväksi.

Oma ammattikuntani eli toimintaterapeutit ovat toimintakyvyn asiantuntijoita ja voivat kokonaisvaltaisen arvioinnin perusteella asiakkaan vahvuuksia hyödyntäen tehdä henkilön kanssa yhdessä suunnitelman sosiaalisen verkoston vahvistamiseksi. Suunnitelma voi sisältää esimerkiksi vanhaan harrastukseen palaamisen toimintaa porrastaen tai uusien teknologioiden käytön opettelua yhteyden pitämiseksi ystäviin tai sukulaisiin.

Advertisement

Entry filed under: Uncategorized.

Koskettava video Kirja MS-taudin hallinnasta ja hoidosta ruokavalion ja funktionaalisen lääketieteen keinoin

2 Comments Add your own

  • 1. Salla  |  March 10, 2014 at 21:05

    Mielettömän hyvä idea! Tämä sopii erittäin hyvin myös kouluun. Konkreettiset kysymykset sekä vertaisiin että aikuisiin liittyen auttavat hahmottamaan kokonaistilannetta. Ehdottomasti tällaista täytyy lähteä kehittämään!

    Reply
  • 2. Meri (Monkeyfood.net)  |  March 11, 2014 at 06:04

    Tänks! Joo, täytyy vähän kuulostella olisko Helsingillä tähän kiinnostusta. Voisi mennä Kelankin tutkimusprojektina, luulisin…

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Interact

You're welcome to comment on the posts both in English or Finnish. Whatever to keep the ideas flowing!

Categories


%d bloggers like this: